fbpx

Mobilita

Lekci mobility rezervujte s SÁLE 1.

Mobilitu si můžeme definovat jako schopnost provádět pohyb s co největší účinností bez kompenzace ostatních částí těla, které nemají být při pohybu přetěžovány.
Každý kloub má určitý rozsah, ve kterém je schopný se pohybovat. Mobilitu kloubů ovlivňují dva faktory – vrozené a získané. Vrozeným faktorem je samotné uzpůsobení (konstrukce) kloubu. Větší váhu má druhý zmiňovaný faktor, kdy naši mobilitu ovlivňuje zkrácení svalů dané našimi pohybovými vzorci, návyky a aktivitami, kdy některé z nich mohou vést ke zkrácení svalů a následně omezeném pohybu v kloubech.
Po odcvičení mobility budeme samozřejmě ohebnější. Dalším bonusem je prevence zranění a podání lepšího fyzického výkonu při sportovních aktivitách.