Dětské kroužky na školní rok 2020-2021

Dětské kroužky jsou u nás pololetní a startují vždy 1.10. – 30.1. a 1.2. – 31.5. V první polovině června Vás čeká dětská akademie, kde děti ukážou co se naučili předvedením krátkého vystoupení
A jaké kroužky mohou děti navštěvovat?

Cvičební kroužky:

Pole Dance

Pole dance Juniors, lekce, ve formě kroužku pro dívky od 9 do 15 let (dívky od 16 let již můžete poslat do kurzů pro dospělé), kde budeme rozvíjet taneční, akrobatické a balanční schopnosti. Zaměříme se zde i na flexibilitu a sílu, která je nedílnou součástí Pole Dance. Pole Dance je rychle rostoucí taneční i fitness disciplínou, kterou si oblíbí snad každý. Pomocí jednotlivých spin, triků i tance účinně tvaruje a posiluje celé tělo a dává průchod vašemu skrytému já. Pole Dance je vhodný pro všechny věkové kategorie, ženy i muže. Pole Dance není jen cvičení, ale i životní styl plný výzev a legrace. Jak jednou začnete, nebudete chtít přestat.
Kroužek je rozdělen do několika úrovní podle zdatnosti dítěte. Specifikace jednotlivých úrovní naleznete v popisu lekce v našem rozvrhu. V této disciplíně lze soutěžit.
Pole Dance MONKEY
Pole Dance ZAČÁTEČNÍCI
Pole Dance STŘEDNĚ POKROČILÍ
Pole Dance POKROČILÍ

Aerial Hoop

Akrobacie na zavěšeném kruhu. Určená pro děti od 6 let. Není vhodná pro děti, které mají strach z výšek, jelikož kruh visí ve vzduchu, na rozdíl od tyče není ukotven k zemi. V této disciplíně lze soutěžit. Aerial Hoop v sobě snoubí eleganci, pružnost a sílu. Budeme se točit a houpat zároveň, zlepšovat svou flexibilitu a sílu. To vše za doprovodu hudby.

Dance Aerobic

Aerobik je dynamické cvičení doprovázené hudbou, kde se tvoří choreografie. Jedná o cvičení a tanec dohromady.

Jumping

Trampolínky. Dynamické cvičení uzpůsobené pro děti na specifických trampolínkách s řídítky. Jedná se o dynamickou lekci doprovázenou hudbou.

Pohybová průprava a rytmika

Tato lekce je určena pro děti od 3 let a věnovat se v ní budeme základní pohybové průpravě s přihlédnutím k věku dětí ve skupince, budeme se učit různé říkanky, které budeme doprovázet pohybem.

Hula Hoop

Neboli tanec s obručí. Kdo nikdy nezkusit točit obruč v pase – jak dlouho to vydržíte? V totmto kroužkus e děti naučí sposutu triků s obručí, naučí se ji točit v pase, na rukou nohou nebo třeba krku. Naučí se rozné přechody a budeme naučené triky spojovat do taneční sestavy na hudbu. U dětí se výrazně procvičí pravo-levá orientace, zručnost, rytmus a pohyb.

Nesportovní kroužky:

Dramatická výchova 1-5. třída

V dramatické výchově budeme s dětmi formou her a cvičení podporovat schopnost vyjadřování pocitů, myšlenek, názorů a postojů, empatii a soucit, respekt k sobě i k názoru a postoji druhého, reakce na reálné situace a řešení konfliktů. Rozvineme řečové dovednosti, představivost a obrazotvornost, logiku, tvořivost a fantazii, smyslové vnímání a spoustu dalšího.
Budeme využívat a kombinovat dramatickou výchovu s hudbou, budeme malovat a tvořit.

V rámci lekcí bychom rádi secvičili i závěrečné představení v podobě pohádky hrané nebo loutkové, recitační pásmo či soubor krátkých scének nebo příběhů. Výběr bude záležet na konkrétní skupince.

Dramatická výchova 6-9. třída

V dramatické výchově budeme s dětmi formou her a cvičení podporovat schopnost vyjadřování pocitů, myšlenek, názorů a postojů, empatii a soucit, respekt k sobě i k názoru a postoji druhého, reakce na reálné situace a řešení konfliktů. Rozvineme řečové dovednosti, představivost a obrazotvornost, logiku, tvořivost a fantazii, smyslové vnímání a spoustu dalšího na pokročilejší úrovni.
Budeme využívat a kombinovat dramatickou výchovu s hudbou, budeme malovat a tvořit.

S dětmi budeme pracovat na závěrečném projektu, jehož podobu vybereme spolu s dětmi během prvního pololetí. V druhém pololetí jej již budeme nacvičovat. Projekt může mít podobu divadelního představení, recitačního pásma, souboru scének či příběhů.

Hudební výchova Děti 4-6 let

Hudební a rytmická výchova. S dětmi budeme rozvíjet rytmus, hudební cítění, pocity s hudby, naučíme se spoustu říkadel a písniček, zapojíme pohyb, budeme malovat a tvořit. Budeme si hrát na různé nástroje a poznávat další.

Hudební výchova Děti 1-5 třída

Hudební a rytmická výchova. S dětmi budeme rozvíjet rytmus na pokročilejší úrovni, hudební cítění, pocity s hudby. Naučíme se spoustu písniček, zkusíme zpívat vícehlasem. Naučíme se noty (pokud už děti noty budou zvládat, budeme se věnovat pokročilejší hudební výchově). Zapojíme pohyb, budeme malovat i tvořit.

Instruktoři:

Bc. Nikol Heyrovská
Bc. Nikol Heyrovská
Acro Jóga, Problémové partie, Pole Dance, Stretching

Nikol je živel. Svým nemizejícím širokým úsměvem dodá každému chuť do cvičení, i když se mu nechce. Stejně tak člověka podpoří ve chvíli, kdy to vypadá, že po vás chce nemožné věci.

Jiřina Hráchová
Jiřina Hráchová

Peťa je velmi profesionální a hlavně velmi mílá a ochotná lektorka, má trpělivost vysvětlovat věci dokola, což u mne bylo občas potřeba. Začínala jsem u ní s Pole Dance a vlastně i díky ní jsem si ho zamilovala:-)

Helena Švecová
Helena Švecová

Peťulka je nejvíce motivující, neustále optimistický a usmívající se jedinec, který vás svým nadšením obrátí hlavou dolů, ať už chcete nebo ne, třeba i vlastníma rukama.

Iva Michalusová
Iva Michalusová